Mã post code -

Mã Post Code


Complete list of zip codes and all administrative divisions for mã post code mã post code countries Mã Post Code When you want to send a letter from binary option system download one city to another in China, make sure to fill both the two cities' zip code on the envelope This is the Oman Post Code page ZIP-Codes.com Products. ZIP+4 ZIP Code Database Covering every address in the U.S., get the +4 information you need List of all Zip Codes for the state of Massachusetts, MA. Thông tin chi tiết đầy đủ về Bộ mã zip code Đồng Nai Biên Hòa, bao gồm các Quận Huyện được cấp nhật mới nhất. ZIP Code Database Get all US ZIP Codes and their information in one easy to use database. Mã Zip Code (Postal Code, Zip Postal Code) hay còn gọi là mã bưu chính, hiểu một cách đơn giản đó là hệ thông mã số bưu chính được quy định bởi liên hiệp bưu chính toán cầu, mỗi tỉnh thành phố có một mã duy nhất. Postal Codes for Hong Kong Special Administrative Region.


Includes all counties and cities in Massachusetts Zip Code Vietnam – Mã bưu chính Zip Postal Code mới nhất 63 tỉnh. 274600. Use our postal code lookup for every country around the world. Cities by ZIP Code™ For more rapid delivery, please use the recommended or recognized city names whenever possible for this ZIP Code ™ This is the Cambodia Post Code page. Mã post code. This page includes the following content: code method, envelope example and address format, the way of writing the postal code correctly, reference link for postcode inquiries Mã zip code bưu điện Thị Xã Long Khánh. Bộ bảng Mã Zip Code Biên Hòa Đồng Nai mới nhất dãy số bắt đầu và kết thúc: các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá 76000 Hong Kong postal code ( also used mã post code other Term post code, postcode, pin code or ZIP code ) is a series of 6 digits appended to a address for the purpose of sorting mail.


Shandong area/telephone code and zip code, including Jinan, Qingdao, Yantai, Zaozhuang, Weifang, Tai'an, Rizhao. Post Code; Dhaka Dhaka Dhaka Cantonment—TSO 1206 Dhaka Dhamrai Dhamrai 1350 Dhaka Dhamrai Kalampur 1351 Dhaka Dhanmondi Jigatala TSO 1209 Dhaka Gulshan Banani TSO 1213 Dhaka Gulshan Badda 1212 Dhaka Gulshan Gulshan Model Town 1212 Dhaka Jatrabari / Kadamtali Dania TSO 1232 Dhaka Dohar Meghula 1330 Dhaka Dohar Joypara 1331 mã post code Dhaka Dohar Narisha.0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.